Nowości

Archiwum

Nasz człowiek

01-01-2017
W Zarządzie
Polskiego Związku Judo zasiadł przedstawiciel Naszgo Okręgu.
Trener Truso Tomasz Gadaj został wybrany na Walnym Zjeździe PZJudo członkiem zarządu.
Serdeczne gratulacje.